אלי ונטורה


אלי ונטורה

ראש תחום איקומרס באלקטרה מוצרי צריכה ומנהל פעילות אלקטרה מרקט